شعر «روزهای ما»


 

محمود طوقی

روزهای ما

روزهای ما
یعنی شمارش ستارگانی که فرو می افتند
منظومه هایی که متلاشی می شوند
می رویم و می آئیم
و بر درهای بسته اورادی کهن می خوانیم
و ناگاه اوراد کهن جان می گیرند
و اشباحی زرد و سیاه و قهوه ای
ما را به هاویه های وحشت می برند
ما کابوس های خود را شکل می دهیم
و گوش به آواز ستارگان می بندیم
و تو از رنگین کمان آسمان بال می روی
تا ببینی آیا ستاره ای دیگر هست
که در شمارش تو گم باشد
روزهای ما یعنی همین.

——————-

شعری از دفتر شعر: «ترانه ای کوچک می خوانم برای تو»، دفتر شعر – بهار ۸۳
https://toughi-book.com/wp-content/uploads/2020/03/taranei-koochak.pdf